1. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.
 2. pop

  pop, främst samlingsbenämning på olika musikstilar, även använd om vissa företeelser inom bildkonst (se popkonst) och mode (se popmode).
 3. iranska språk

  iranska språk, språkgrupp som tillhör den indoiranska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 4. huligan

  huligan har i Sverige använts synonymt med ligist om vissa bråkiga ungdomar.
 5. gullviva

  gullviva, Primula veris, art i familjen viveväxter.
 6. kors

  kors, två linjer som skär varandra, vanligen i rät vinkel.
 7. kristologi

  kristologi, läran om Jesus i hans egenart som Kristus.
 8. kolt

  kolt, mer eller mindre löst sittande livplagg med skört långt nedanför midjan.
 9. de dramatiska enheterna

  de dramatiska enheterna, de tre enheterna, nämligen att ett drama bör utspelas under en dag, på en och samma plats och inte ha mer än en handling, en regel som på grundval av studier av antikens dramatik och av Aristoteles förfäktades av flera litteraturteoretiker under renässansen.
 10. onomasiologi

  onomasiologi, gren av semantiken, som utgår från begreppen, inte från orden.