1. brunalger

  brunalger, Phaeophyceae (tidigare divisionen Phaeophyna), klass i gruppen alger med cirka 1 500 nu levande arter.
 2. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 3. tång

  tång, större arter av havslevande alger och vissa fanerogamer.
 4. floem

  floem, silvävnad, den ena av de två huvudtyperna av ledningsvävnader i växter (den andra är xylem).
 5. nyckelart

  nyckelart är en växtart eller en djurart som spelar en viktig roll för andra arter i ett ekosystem.
 6. partenogenes

  partenogenes, bildning av ett embryo från en obefruktad äggcell, som i allmänhet är diploid på grund av utebliven reduktionsdelning (meios).
 7. havsutter

  havsutter, Enhydra lutris, art i rovdjursfamiljen mårddjur.
 8. kelp

  kelp,  gemensamt namn på flera arter storväxta brunalger i bland annat släktena Fucus (till exempel blåstång och sågtång), Laminaria (till exempel fingertång, skräppe-tare och stortare), Macrocystis och Nereocystis.
 9. blåstång

  blåstång, klotång, hötter, Fucus vesiculosus, art i gruppen brunalger.
 10. antennpigment

  antennpigment, färgämne hos växter vilket fångar in ljusenergi till fotosyntesprocessen utan att självt delta i denna.