1. hasselskål

  hasselskål, Brunnipila calyculiformis, art i fylumet sporsäckssvampar.
 2. kejsarträdsväxter

  kejsarträdsväxter, Paulowniaceae, familj tvåhjärtbladiga växter i Öst- och Sydöstasien med ett 20-tal arter i fyra släkten lövfällande träd och lianer.
 3. dvärgranunkel

  dvärgranunkel, Ranunculus pygmaeus , art i familjen ranunkelväxter.
 4. fjällvallmo

  fjällvallmo, Papaver radicatum , art i familjen vallmoväxter.