1. brutta

    brutt`a subst. ~n bruttor ORDLED: brutt-an
    Svensk ordbok
  2. Leif Hamre

    Hamre, Leif, 1914–2007, norsk författare och flygofficer.
  3. Milano

    Milano, stad i regionen Lombardiet, norra Italien, vid floden Olona.

  4. Italien

    Italien, stat i södra Europa.

  5. bruttoinkomst

    brutt`oinkomst subst. ~en ~er ORDLED: brutto--in-komst-en
    Svensk ordbok
  6. bruttovikt

    brutt`ovikt subst. ~en ORDLED: brutto--vikt-en
    Svensk ordbok
  7. bruttobehållning

    brutt`obehållning subst. ~en ~ar ORDLED: brutto--be-håll-ning-en
    Svensk ordbok
  8. brutto

    2brutt`o subst. ~t ~n ORDLED: brutt-ot
    Svensk ordbok
  9. bruttoregisterton

    brutt`oregisterton subst. ~net, plur. ~, best. plur. ~nen; ibl. förk. bruttoton ORDLED: brutto--reg-ist-er-tonn-et
    Svensk ordbok
  10. bruttoformel

    brutt`oformel subst. ~n bruttoformler ORDLED: brutto--forml-er
    Svensk ordbok