1. brutta

  brutt`a subst. ~n bruttor ORDLED: brutt-an
  Svensk ordbok
 2. Leif Hamre

  Hamre, Leif, 1914–2007, norsk författare och flygofficer.
 3. Milano

  Milano, stad i regionen Lombardiet, norra Italien, vid floden Olona.

 4. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 5. bruttoinkomst

  brutt`oinkomst subst. ~en ~er ORDLED: brutto--in-komst-en
  Svensk ordbok
 6. bruttovikt

  brutt`ovikt subst. ~en ORDLED: brutto--vikt-en
  Svensk ordbok
 7. bruttobehållning

  brutt`obehållning subst. ~en ~ar ORDLED: brutto--be-håll-ning-en
  Svensk ordbok
 8. brutto

  2brutt`o subst. ~t ~n ORDLED: brutt-ot
  Svensk ordbok
 9. bruttoregisterton

  brutt`oregisterton subst. ~net, plur. ~, best. plur. ~nen; ibl. förk. bruttoton ORDLED: brutto--reg-ist-er-tonn-et
  Svensk ordbok
 10. bruttoformel

  brutt`oformel subst. ~n bruttoformler ORDLED: brutto--forml-er
  Svensk ordbok