1. Bryozoa

  Bryozoa, det vetenskapliga namnet på stammen mossdjur.
 2. bryozoer

  bryozoer, annat namn på stammen mossdjur.
 3. bryozokalksten

  bryozokalksten, sedimentär bioklastisk bergart som till stor del består av större och mindre fragment av mossdjur ( Bryozoa).
 4. mossdjur

  mossdjur, bryozoer, Bryozoa (syn. Ectoprocta), stam vattenlevande djur som omfattar ca 4 000 nu levande arter och som har världsvid utbredning.
 5. Ectoprocta

  Ectoprocta, annat vetenskapligt namn på stammen mossdjur, vanligen Bryozoa.
 6. korallrev

  korallrev, marint ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggd av skelett av framför allt stenkoraller men även vissa andra marina organismer.