1. bryte

  bryte, under tidig medeltid allmän benämning i Norden på en man som hade uppsyn över trälarna och som förestod en gård han inte ägde själv.
 2. brytare

  brytare, strömbrytare, inom elektrotekniken en allmän benämning på anordning avsedd att öppna och sluta en elektrisk strömkrets.
 3. brytningsfel

  brytningsfel, ametropi, optiskt synfel, onormal ljusbrytning i ett öga.
 4. brytande kant

  brytande kant, kanten på ett prisma mellan de ytor där ljusstrålen går in respektive lämnar prismat.
 5. brytgille

  brytgille, brytegille, avslutande kalas efter gemensamt arbete med att bråka (bryta) linet, en vanlig arbetsfest i det äldre bondesamhället.
 6. brytning

  brytning betyder inom optiken att en ljusstråle ändrar riktning.
 7. brytarkontakt

  brytarkontakt, brytarspets , anordning i förbränningsmotorns tändsystem.
 8. brytvapen

  brytvapen, vapen som laddas genom att man bryter (öppnar) vapnet med en gångjärnsanordning som är placerad mellan pipan och kolven.
 9. brytning

  brytning, ljudförändring i nordiska språk där t.ex. ett gammalt, kort e bryts till ja ( ) så att ek blir jak och helma- blir hjälm.
 10. brytning

  brytning, utländsk brytning, avvikelser från de konventioner som gäller för uttal, ordval och satsbyggnad i ett standardspråk eller i en lokal språkvariant.