1. nedbrytare

  nedbrytare, organism som bryter ned död organisk substans, se destruent.
 2. nedbrytning

  nedbrytning, mineralisering, process i naturen där organiskt material, främst döda växter, svampar, alger och djur, omvandlas till framför allt oorganiska molekyler.
 3. bryta ned

  bryta ne´d el. bryta ne´r verb bröt brutit, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: nedbrytande, nedbrytning, nerbrytande, nerbrytning
  Svensk ordbok
 4. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 5. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 6. sjöstjärnor

  sjöstjärnor, Asteroidea, klass tagghudingar med ca 1 800 nutida arter i alla hav, varav 25 vid svenska västkusten.
 7. toppkonsument

  toppkonsument, organism som befinner sig överst i näringspyramiden, dvs. inte själv utgör byte för någon annan konsument (utom efter sin död, då den bryts ned).
 8. fagocytos

  fagocytos, förmåga hos en cell att ta upp partiklar och större molekyler, t.ex. mikroorganismer, från omgivningen och bryta ned dessa till mindre molekyler.
 9. reningsverk

  reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten.
 10. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.