1. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok
 2. nervkrig

  nervkrig, massmedial benämning från 1930-talet på en offensiv maktpolitik som eftersträvar att utan öppet militärt våld bryta den angripnes motståndsvilja eller provocera denne.
 3. nervdegeneration

  nervdegeneration, undergång av nerver vid nervsjukdomar i t.ex. armar och ben.
 4. nervöst sammanbrott

  nervöst sammanbrott, krisreaktion där den psykiska integrationen bryter samman och chockfasen får psykotisk valör.
 5. vittring

  vittring är när berg och sten bryts ner och faller sönder.

 6. tunntarm

  tunntarm är den delen av tarmkanalen som sitter mellan magsäcken och tjocktarmen.

 7. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.

 8. matspjälkning

  matspjälkning är när mat och dryck sönderdelas i kroppen till ämnen som cellerna kan använda för att leva och växa.

 9. mulltoalett

  mulltoalett, torrtoalett konstruerad så att latrinen förmultnar, dvs. bryts ner biologiskt i syrerik miljö.
 10. anrikning

  anrikning innebär att halten (koncentrationen) av ett visst ämne ökar.