1. bryte

  bryte, under tidig medeltid allmän benämning i Norden på en man som hade uppsyn över trälarna och som förestod en gård han inte ägde själv.
 2. brytare

  brytare, strömbrytare, inom elektrotekniken en allmän benämning på anordning avsedd att öppna och sluta en elektrisk strömkrets.
 3. bryta staven över

  bryta staven över, uttryck som innebär att utdöma, underkänna eller förkasta någon eller något; ursprungligen om en domares symboliska brytande av sin ämbetsstav över en dömd persons huvud.
 4. brytande kant

  brytande kant, kanten på ett prisma mellan de ytor där ljusstrålen går in respektive lämnar prismat.
 5. brytande av post- eller telehemlighet

  brytande av post- eller telehemlighet, brott som innebär att någon olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar.
 6. köp bryter legostämma

  köp bryter legostämma, ålderdomligt uttryck som inom juridiken betyder att köparens äganderätt till den köpta varan får företräde framför den rätt som innehavaren av varan kan ha genom avtal om att få nyttja den.
 7. bryta om

  bryta om [åm´] verb bröt brutit, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: ombrytande, ombrytning
  Svensk ordbok
 8. bryta av

  bryta a´v verb bröt brutit, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: avbrytande, avbrytning
  Svensk ordbok
 9. bryte

  bry`te subst. ~n brytar ORDLED: bryt-en
  Svensk ordbok
 10. bryta upp

  bryta upp´ verb bröt brutit, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: uppbrytande (till 1), uppbrytning (till 1); uppbrott (till 2)
  Svensk ordbok