1. bubbelkammare

  bubbelkammare, detektor som används inom elementarpartikelfysiken.
 2. bubbel

  bubb´el subst. bubblet ORDLED: bubbl-et
  Svensk ordbok
 3. bubbellagen

  bubbellagen, The Bubble Act, lag utfärdad av det brittiska parlamentet 1720, enligt vilken all bolagslagstiftning skulle godkännas genom parlamentsbeslut.
 4. bubbelkokning

  bubbelkokning, inom energiteknik benämning på en form av kokning på en värmd yta, varvid ångblåsor bildas vid olika punkter på ytan.
 5. bubbeluniversum

  bubbeluniversum, en möjlig modell av universum i dess allra största skala.
 6. bubbelsnäckor

  bubbelsnäckor, ett flertal olika marina bakgälade snäckor tillhörande ordningen Cephalaspidea.
 7. bubbelpool

  bubb`elpool subst. ~en ~er ORDLED: bubbel--pool-en
  Svensk ordbok
 8. bubbelbad

  bubb`elbad subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bubbel--bad-et
  Svensk ordbok
 9. bubbelgum

  bubb`elgum subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: bubbel--gumm-et
  Svensk ordbok
 10. bubbelkammare

  bubb`elkammare subst. ~n äv. bubbelkammarn, plur. bubbelkamrar el. ~, best. plur. bubbelkamrarna ORDLED: bubbel--kamr-ar
  Svensk ordbok