1. bubbelkammare

  bubbelkammare, detektor som används inom elementarpartikelfysiken.
 2. bubbelkammare

  bubb`elkammare subst. ~n äv. bubbelkammarn, plur. bubbelkamrar el. ~, best. plur. bubbelkamrarna ORDLED: bubbel--kamr-ar
  Svensk ordbok
 3. detektor

  detektor, system eller apparat som används för att påvisa och lokalisera närvaron av ett ämne, en process i naturen, en fysikalisk egenskap (t.ex. tryck, temperatur eller fuktighet) i det omgivande mediet, elektriska eller magnetiska fält, tyngdkraftsfält, elektromagnetisk strålning eller partikelstrålning.
 4. dimkammare

  dimkammare, anordning för detektion av joniserande partiklar.
 5. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 6. Clifford Butler

  Butler, Sir Clifford, 1922–99, brittisk fysiker, professor 1957–70 vid Imperial College, London.
 7. Donald Arthur Glaser

  Glaser, Donald Arthur, 1926–2013, amerikansk fysiker och molekylärbiolog, verksam vid universitetet i Ann Arbor 1949–59, därefter i Berkeleyuniversitetet.
 8. spårdetektor

  spårdetektor, detektor som används för att identifiera partiklar samt bestämma laddning och rörelsemängd, varvid man utnyttjar avböjningen i magnetfält.