1. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 2. budgetunderskott

  budgetunderskott är när ett lands utgifter är större än inkomsterna.
 3. budgetpolitik

  budgetpolitik, regeringens prioriteringar för kommande budgetår, vilka redovisas i dess viktigaste handlingsprogram, budgetpropositionen.
 4. budgetproposition

  budgetproposition, regeringens förslag till riksdagen rörande statens inkomster och utgifter för kommande budgetår.
 5. budgetminister

  budgetminister, statsråd och chef för Budgetdepartementet (1976-82); senare har även ett biträdande statsråd inom Finansdepartementet med ansvar för budgetarbetet kallats så.
 6. Budgetdepartementet

  Budgetdepartementet, ett av statsdepartementen 1976–82.
 7. budget

  bud´get subst. ~en, ~ar el. ~er ORDLED: budget-en
  Svensk ordbok
 8. balanserad budget

  balanserad budget, budget där inkomsterna är lika stora som utgifterna.
 9. budgetsaldo

  budgetsaldo, skillnaden mellan inkomster och utgifter i en budget.
 10. budgetreglering

  budgetreglering, fastställande av inkomster och utgifter till en budget.