1. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 2. budgetsaldo

  budgetsaldo, skillnaden mellan inkomster och utgifter i en budget.
 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 5. NASA

  NASA, National Aeronautics and Space Administration, USA:s statliga rymdorganisation.

 6. ekonomi

  ekonomi är sådant som handlar om att skaffa, förvalta och använda pengar och andra värdefulla saker.
 7. statsbudget

  statsbudget, riksstat, en skriftlig plan för huvuddelen av statens inkomster och utgifter avseende ett budgetår.
 8. Stefan Löfven

  Löfven, Stefan, född 21 juli 1957, fackföreningsman och politiker (socialdemokrat), ordförande i IF Metall 2006–12, partiledare för Socialdemokraterna sedan 2012, statsminister sedan 2014.

 9. Sveriges Radio AB

  Sveriges Radio AB, SR, programföretag som sedan 1993 ansvarar för public service-radio i Sverige, organiserat som aktiebolag och ägt av en av staten bildad stiftelse.

 10. Europarådet

  Europarådet, europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, bildad 5 maj 1949 för att ”åstadkomma en närmare förening mellan medlemmarna, för att trygga och realisera deras gemensamma ideal och principer och att främja deras ekonomiska och sociala utveckling” (rådsstadgan, artikel 1). (Europarådet är ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.)