1. Bud Spencer

  Spencer, Bud, egentligen Carlo Pedersoli, 1929–2016, italiensk skådespelare.

 2. tio Guds bud

  tio Guds bud är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva.
 3. Budsene offerbrunn

  Budsene offerbrunn, offerfynd från yngre bronsålder, påträffat i Budsene på Møn, Danmark.
 4. till buds

  till bu´ds äv. tillbu´ds adv. ORDLED: till--buds
  Svensk ordbok
 5. pliktetik

  pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud.
 6. budskap

  bu`dskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bud-skap-et
  Svensk ordbok
 7. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 8. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 9. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 10. bud

  bud, inom avtalsrätten en person som endast får lämna ett meddelande utan rätt att – med bindande verkan för uppdragsgivaren – förändra det eller ingå annat avtal för uppdragsgivarens räkning.