1. buga

  bu`ga verb ~de ~t ORDLED: bug-ar SUBST.: bugande, bugning
  Svensk ordbok
 2. bugaku

  bugaku, danser som under Tang-dynastin, dvs mellan ca 600 och 900, fördes till Japan från Kina.
 3. Buganda

  Buganda, östafrikanskt kungadöme under 1700- och 1800-talen, beläget vid Victoriasjöns norra kust, i nuvarande Uganda.
 4. Bugatti

  Bugatti ®, fransk bil tillverkad av Automobiles E. Bugatti, Molsheim, åren 1909–56 och av Volkswagen sedan 1998.
 5. Carlo Bugatti

  Bugatti, Carlo, 1856–1940, italiensk målare och möbelformgivare.
 6. bug

  bug, i datorsammanhang: programfel. Se bugg.
 7. Bug

  Bug, flod i östra Europa; 814 km lång.
 8. debug

  debug, ”avlusa”, i databehandlingssammanhang att söka och korrigera fel i program, t.ex. med hjälp av en debugger, ett program för felsökning.
 9. Södra Buh

  Södra Buh, Södra Bug, flod i mellersta Ukraina; för belägenhet se landskarta Ukraina.
 10. nyårsnyet

  nyårsnyet, årets första nymåne.