1. bug

  bug, i datorsammanhang: programfel. Se bugg.
 2. Bug

  Bug, flod i östra Europa; 814 km lång.
 3. buga

  bu`ga verb ~de ~t ORDLED: bug-ar SUBST.: bugande, bugning
  Svensk ordbok
 4. debug

  debug, ”avlusa”, i databehandlingssammanhang att söka och korrigera fel i program, t.ex. med hjälp av en debugger, ett program för felsökning.
 5. Södra Buh

  Södra Buh, Södra Bug, flod i mellersta Ukraina; för belägenhet se landskarta Ukraina.
 6. Narew

  Narew, flod i östra Europa; 438 km lång.
 7. nyårsnyet

  nyårsnyet, årets första nymåne.
 8. Borysthenes

  Borysthenes (grekiska Borysthenēs), det antika grekiska namnet på floden Dnjepr, först belagt hos Herodotos.
 9. Mykolaïv

  Mykolaïv, ryska Nikolajev, stad i södra Ukraina, 494 800 invånare (2015).
 10. Mel Blanc

  Blanc, Melvin ( Mel), 1908–89, amerikansk skådespelare.