1. Bugatti

  Bugatti ®, fransk bil tillverkad av Automobiles E. Bugatti, Molsheim, åren 1909–56 och av Volkswagen sedan 1998.
 2. Carlo Bugatti

  Bugatti, Carlo, 1856–1940, italiensk målare och möbelformgivare.
 3. bug

  bug, i datorsammanhang: programfel. Se bugg.
 4. Bug

  Bug, flod i östra Europa; 814 km lång.
 5. buga

  bu`ga verb ~de ~t ORDLED: bug-ar SUBST.: bugande, bugning
  Svensk ordbok
 6. debug

  debug, ”avlusa”, i databehandlingssammanhang att söka och korrigera fel i program, t.ex. med hjälp av en debugger, ett program för felsökning.
 7. Södra Buh

  Södra Buh, Södra Bug, flod i mellersta Ukraina; för belägenhet se landskarta Ukraina.
 8. Narew

  Narew, flod i östra Europa; 438 km lång.
 9. nyårsnyet

  nyårsnyet, årets första nymåne.
 10. Borysthenes

  Borysthenes (grekiska Borysthenēs), det antika grekiska namnet på floden Dnjepr, först belagt hos Herodotos.