1. BUK

  BUK, beteckning för kyat, valuta i Burma.
 2. buk

  buk, muskelbuk, venter, den tjockare delen av en muskel.
 3. buk

  buk är en del av kroppen.
 4. buk

  buk, svängningsbuk, ställen med maximal amplitud hos en stående svängningsrörelse.
 5. buk

  buk subst. ~en ~ar ORDLED: buk-en
  Svensk ordbok
 6. akut buk

  akut buk, läkarens benämning på tillstånd med akut insättande buksmärta där diagnosen ännu inte fastställts.
 7. bukig spolsnäcka

  bukig spolsnäcka, annat namn på arten bukspolsnäcka.
 8. bukspolsnäcka

  bukspolsnäcka, bukig spolsnäcka , Macrogastra ventricosa, art i familjen spolsnäckor.
 9. buksamlarbin

  buksamlarbin, Megachilidae , familj i insektsordningen steklar som förekommer över hela jorden med över 3 000 arter, varav 55 i Sverige, bl.a. bladskärarbin.
 10. bukskott

  bukskott, träff av en gevärskula i buken med perforation av tarmar etc. som följd.