1. bulk

  bulk,  mått på pappers eller papps volym i förhållande till dess vikt.
 2. bulk

  bulk,  inom näringsfysiologin: födans volym i mag–tarmkanalen.
 3. bulkegenskaper

  bulkegenskaper, de egenskaper hos materien i en kropp som är relaterade till kroppens hela volym.
 4. bulklast

  bulklast, last av ett och samma slag som transporteras oförpackad i fartygs lastrum (t.ex. spannmål och kol).
 5. bulkmedel

  bulkmedel, inom kemin detsamma som fyllmedel.
 6. bulk

  bulk subst. ~en ORDLED: bulk-en
  Svensk ordbok
 7. bulkfartyg

  bulkfartyg, fartyg avsett för laster som kan skopas eller pumpas, till exempel spannmål, kol, malm eller gödningsmedel.

 8. bulkgarn

  bulkgarn, bulkat garn eller skrymgarn, garn med stor skrymvolym i förhållande till kompaktvolymen.
 9. bulkkemikalier

  bulkkemikalier, kemikalier som saluförs och transporteras i lös vikt.
 10. bulkruka

  bulkruka, bulkärl , militärt dryckes- och kokkärl av koppar eller bleckplåt, runt och bukigt, med vid mynning, två hänklar och lock.