1. Bull

  Bull, norsk släkt, härstammande från prosten Jens Andersen Bull (död 1610) i Støren i Trøndelag, som var född i Danmark.
 2. Bull

  Bull, egentligen Groupe Bull, Paris, internationellt verksam dator- och informationsteknologikoncern.
 3. bull market

  bull market, vardaglig benämning på ett marknadsläge som kännetecknas av kraftig kursuppgång på börsen (börsuppgång, hausse).
 4. Bull Run

  Bull Run, flod i nordvästra Virginia, USA.
 5. John Bull

  John Bull, personifikation av den tryggt orubblige engelsmannen, i bildkonsten vanligen framställd som präktigt välmående lantjunkare; detta inte minst i Punch.
 6. Sitting Bull

  Sitting Bull (indianskt namn Tatanka Iyotake), född ca 1831, död 1890, hövding bland hunkpapa lakota (sioux).
 7. Honeywell Bull

  Honeywell Bull, fransk–amerikanskt data- och elektronikföretag 1970–85, se Bull.
 8. Henrik Bull

  Bull, Henrik, 1864–1953, norsk arkitekt, direktör för Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) 1912–34; jämför släktartikel Bull.
 9. Francis Bull

  Bull, Francis, 1887–1974, norsk litteraturforskare, professor i nordisk litteratur vid universitetet i Oslo 1920–57; jämför släktartikel Bull.
 10. Edvard Bull

  Bull, Edvard, d.ä., 1881–1932, norsk historiker och politiker, professor vid universitetet i Oslo 1917–32, utrikesminister våren 1928; jämför släktartikel Bull.