1. bulldozer

  bulldozer, engelska för schaktmaskin (bandschaktare).
 2. bulldozer

  bulldozer [bul´- el. bul`-] subst. ~n, bulldozrar el. ~s ORDLED: bull--doz-ern
  Svensk ordbok
 3. John Magufuli

  Magufuli, John, född 1959, tanzanisk politiker, president sedan 2015.

 4. feministisk litteratur

  feministisk litteratur, litterära verk med kvinnor i ledande roller och där de framställs som självständiga aktörer, inte bara som komplement till manliga gestalter eller som föremål för mäns agerande.
 5. schaktmaskin

  schak`tmaskin subst. ~en ~er ORDLED: schakt--mask-in-en
  Svensk ordbok
 6. caterpillar

  caterpillar [kät´er-] subst. ~n, caterpillrar äv. ~s ORDLED: cater-pillr-ar
  Svensk ordbok