1. Kalah

    Kalah, Kalach, Kalhu, Kalchu; i Gamla Testamentet Kela eller Kelach; nuvarande Nimrūd, den bäst bevarade av det forna Assyriens huvudstäder, belägen vid östra stranden av Tigris, cirka 30 km sydöst om nuvarande Mosul i norra Irak.

  2. Caterpillar

    Caterpillar ®, banddrivet fordon, vars rötter går tillbaka till början av 1900-talet.