1. bulle

  bulle, mindre portionsbakverk, runt eller skuret, sötat eller osötat.
 2. bullerblomster

  bullerblomster, annat namn på växtarten smörbollar, ofta använt i vissa trakter av Sverige (främst Östergötland och Västergötland).
 3. buller

  buller, miljöförsämrande, ofta oönskat ljud som är störande och i vissa fall skadligt för hörseln.

 4. bulle

  bulle, en typ av skål, se bolle.
 5. bullerskydd

  bullerskydd innebär i vid mening anordning för att begränsa ljudets utbredning från källa till störd plats.
 6. Bulleröarna

  Bulleröarna, ca 900 öar, kobbar och skär i Stockholms södra skärgård, ett naturreservat med rikt fågelliv.
 7. Bullerön

  Bullerön, ö i östra Södermanland; för belägenhet se landskapskarta Södermanland.
 8. bulle

  bull`e subst. ~n bullar ORDLED: bull-en
  Svensk ordbok
 9. Sitting Bull

  Sitting Bull (indianskt namn Tatanka Iyotake), född ca 1831, död 1890, hövding bland hunkpapa lakota (sioux).
 10. bulletin

  bulletin, officiellt, vanligtvis periodiskt meddelande eller rapport.