1. buller

  buller, miljöförsämrande, ofta oönskat ljud som är störande och i vissa fall skadligt för hörseln.

 2. bullerblomster

  bullerblomster, annat namn på växtarten smörbollar, ofta använt i vissa trakter av Sverige (främst Östergötland och Västergötland).
 3. Bullerbyn

  Bullerbyn, miljö i flera barnböcker av Astrid Lindgren.
 4. bullerskydd

  bullerskydd innebär i vid mening anordning för att begränsa ljudets utbredning från källa till störd plats.
 5. buller

  bull´er subst. bullret, plur. ~, best. plur. bullren el. ~na ORDLED: bullr-et
  Svensk ordbok
 6. Redvers Henry Buller

  Buller, Sir Redvers Henry, 1839–1908, brittisk general.
 7. bullermatta

  bullermatta, den yta under ett flygplans färdväg eller i anslutning till en motorväg där buller över en viss nivå förekommer.
 8. bullerskada

  bullerskada, hörselskada till följd av alltför hög ljudstyrka, buller.
 9. bullerbekämpning

  bullerbekämpning, minskning av buller med akustiska, mekaniska och organisatoriska metoder och åtgärder.
 10. bullermätare

  bullermätare, vardaglig benämning på ljudnivåmätare, ett mikrofonförsett mätinstrument.