1. hörselskadegräns

  hörselskadegräns, bullernivå över vilken risk finns för hörselskada.
 2. antifon

  antifon, hörselskydd som används vid höga bullernivåer (80–90 dB eller däröver) för att undvika risk för bestående hörselskador.
 3. Salmson

  Salmson fransk biltillverkare som under 1910-talet började licenstillverka en liten brittisk motorcykelbil GN som hade en luftkyld V2-motor från JAP.
 4. trafikbuller

  trafikbuller, oönskat ljud från väg-, tåg- och flygtrafik.
 5. Malmö Aviation

  Malmö Aviation, Malmö, flygbolag som trafikerar Stockholm/Bromma flygplats med inrikes direktlinjer till Malmö, Göteborg, Umeå och Östersund.
 6. medicinsk geografi

  medicinsk geografi, beskrivning och analys av sjukdomars geografiska utbredning och spridningsförlopp samt av deras samband med omgivningen, med hjälp av geografiska metoder.
 7. oacceptabel

  o`acceptabel adj. ~t oacceptabla ORDLED: o--ac-cept-abel
  Svensk ordbok
 8. högljudd

  hö`gljudd adj. högljutt ORDLED: hög--ljudd
  Svensk ordbok
 9. antifon

  antifon [-få´n] subst. ~en ~er ORDLED: anti-fon-en
  Svensk ordbok