1. bultsax

  bul`tsax subst. ~en ~ar ORDLED: bult--sax-en
  Svensk ordbok
 2. bult

  bult, stoppad valk som är fastsydd nertill på livstycket i en folkdräkt.
 3. bult

  bult, ogängad stång eller pinne, avsedd att sammanfoga maskindelar e.d. med.
 4. bulta

  bul`ta verb ~de ~t ORDLED: bult-ar SUBST.: bultande, bultning
  Svensk ordbok
 5. bult

  bult subst. ~en ~ar ORDLED: bult-en
  Svensk ordbok
 6. kölblock

  kölblock, bultad eller nitad trä-, järn- eller stålkonstruktion som utgör bädd under ett fartyg i torrdocka.
 7. expanderbult

  expanderbult, bult som förankras med hjälp av expanderhylsa.
 8. rack

  rack, beslag av järn som fäster en rå till en mast eller stång och är försedd med en bult kring vilken rån kan vridas (brassas) i horisontalplanet.
 9. schackel

  schackel, hästskoformad bygel av järn med hål i bägge ändar, som tillsluts med en gängad bult eller tapp.
 10. hjärtstock

  hjärtstock, konstruktionselement mellan styrmaskinen och rodret på fartyg med uppgift att överföra en vridningsrörelse till önskat roderutslag.