1. bundet vatten

  bundet vatten, vatten som till skillnad från fritt vatten ej är fullt tillgängligt och rörligt: energi måste tillföras för att vattnet ska lösgöras.
 2. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 3. predikatsfyllnad

  predikatsfyllnad, annan term för bundet predikativ.
 4. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.
 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 6. kvark

  kvark, materiens minsta påvisade byggsten som enligt standardmodellen för elementarpartiklarna och tillsammans med leptonerna bygger upp all känd, vanlig materia.

 7. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 8. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 9. hydrosfären

  hydrosfären, samlingsnamn på vattnet i hav, sjöar och floder, mark- och grundvatten, is och glaciärer samt vattnet i atmosfären.
 10. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.