1. bundit

  bundit se 1binda
  Svensk ordbok
 2. polysackarider

  polysackarider, makromolekylära kolhydrater som kan tänkas bildade genom att n molekyler av en eller flera monosackarider bundits till varandra under avgivande av ( n−1) vattenmolekyler.
 3. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.
 4. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 5. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 6. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 7. stadkant

  stadkant, stad , egg, list, ytterkant på väv i varpled som vid vävningen bundits så, att den inte skall räfflas upp så lätt.
 8. hemolys

  hemolys, upplösning av röda blodkroppar (erytrocyter), dvs. skada på deras cellmembran och frisättning av det röda blodfärgämnet (hemoglobin).
 9. tRNA

  tRNA, transfer-RNA, transport-RNA, RNA-molekyl som medverkar i translationen (proteinsyntesen i cellerna) genom att transportera aminosyror till den växande proteinkedjan.
 10. försvarsindustri

  försvarsindustri, i egentlig betydelse de delar av olika industribranscher som producerar förnödenheter för försvarets behov.