1. polysackarider

  polysackarider, makromolekylära kolhydrater som kan tänkas bildade genom att n molekyler av en eller flera monosackarider bundits till varandra under avgivande av ( n−1) vattenmolekyler.
 2. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.
 3. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 4. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 5. stadkant

  stadkant, stad , egg, list, ytterkant på väv i varpled som vid vävningen bundits så, att den inte skall räfflas upp så lätt.
 6. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 7. hemolys

  hemolys, upplösning av röda blodkroppar (erytrocyter), dvs. skada på deras cellmembran och frisättning av det röda blodfärgämnet (hemoglobin).
 8. bundit

  bundit se 1binda
  Svensk ordbok
 9. tRNA

  tRNA, transfer-RNA, transport-RNA, RNA-molekyl som medverkar i translationen (proteinsyntesen i cellerna) genom att transportera aminosyror till den växande proteinkedjan.
 10. laminat

  laminat, produkter som består av två eller flera skikt av material som fogats samman, laminerats, med hjälp av ett adhesivt ämne (t.ex. lim) eller genom uppvärmning och sammanpressning.