1. bungalow

  bungalow, friliggande envåningshus med verandor och flackt, utskjutande tak.
 2. bungalow

  bungalow [buŋ´galåv el. buŋ´galåo] subst. ~en, ~er el. ~s ORDLED: bungalow-en
  Svensk ordbok
 3. kolonialstil

  kolonialstil (engelska colonial style), inom arkitekturen byggnadsformer införda av kolonisatörer i ett land.
 4. Aimée Sommerfelt

  Sommerfelt, Aimée, född Dedichen, 1892–1975, norsk barn- och ungdomsförfattare.
 5. kolonialstil

  kolonia`lstil subst. ~en ORDLED: kol-oni-al--stil-en
  Svensk ordbok