1. bunt

  bunt, manöver vid avancerad flygning: looping med flygplanets översida utåt.
 2. bunt

  bunt, inom grafisk teknik benämning på den inre, otryckta marginalen i en bok eller tidskrift.
 3. bunt

  bunt subst. ~en ~ar ORDLED: bunt-en
  Svensk ordbok
 4. His’ bunt

  His’ bunt, His’ knippe, His-ska bunten, His-ska knippet, en del av hjärtats elektriska retledningssystem som förbinder atrioventrikulärknutan med de högra och vänstra retledningsskänklarna.
 5. buntmakare

  buntmakare, äldre benämning på körsnär, använd sedan 1500-talet, i början parallellt med skinnare.
 6. buntflottning

  buntflottning, flottning av buntat virke.
 7. Buntok

  Buntok, stad på södra Borneo, Indonesien; för belägenhet se karta Borneo.
 8. buntsandstein

  buntsandstein, geologisk epok omfattande äldre delen av perioden trias.
 9. bunta

  bun`ta verb ~de ~t ORDLED: bunt-ar SUBST.: buntande, buntning
  Svensk ordbok
 10. buntmakare

  bun`tmakare subst. ~n äv. buntmakarn, plur. ~, best. plur. buntmakarna ORDLED: bunt--mak-ar-en
  Svensk ordbok