1. buntsandstein

  buntsandstein, geologisk epok omfattande äldre delen av perioden trias.
 2. bunt

  bunt, inom grafisk teknik benämning på den inre, otryckta marginalen i en bok eller tidskrift.
 3. fiber

  fiber, långsträckt (ibland flera centimeter lång) och mot ändarna avsmalnande, i färdigutvecklat tillstånd vanligen död växtcell med tjock sekundär cellvägg.
 4. His’ bunt

  His’ bunt, His’ knippe, His-ska bunten, His-ska knippet, en del av hjärtats elektriska retledningssystem som förbinder atrioventrikulärknutan med de högra och vänstra retledningsskänklarna.
 5. His-ska bunten

  His-ska bunten, His-ska knippet , se His’ bunt.
 6. bunt

  bunt, manöver vid avancerad flygning: looping med flygplanets översida utåt.
 7. faskikel

  faskikel, fascikel, hopbuntad samling av ark, häften, blad e.d.
 8. FNL-rörelsen

  FNL-rörelsen, grupper i Sverige som protesterade mot USA:s krigföring i Vietnam och stödde FNL, Sydvietnams nationella befrielsefront.
 9. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.
 10. kärve

  kärve, nek, en med halmband eller snöre (skördegarn) sammanhållen bunt av (vanligen) stråsäd eller halm.