1. BUR

  BUR, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Burma.
 2. BUR

  BUR, Barn- och ungdomsboksrådet, tidigare namn på IBBY Sverige.
 3. bur

  bur subst. ~en ~ar ORDLED: bur-en
  Svensk ordbok
 4. Bur Tawfiq

  Bur Tawfiq, stad i nordöstra Egypten; för belägenhet se landskarta Egypten.
 5. Bur Safaja

  Bur Safaja, stad i östra Egypten; för belägenhet se landskarta Egypten.
 6. Degeh Bur

  Degeh Bur, stad i östra Etiopien; för belägenhet se landskarta Etiopien.
 7. Faradays bur

  Faradays bur, skärmbur, rum som avskärmats från elektriska fält i omgivningen med hjälp av ett elektriskt ledande hölje.
 8. Burs

  Burs, f.d. församling på Gotland.
 9. Bure Holmbäck

  Holmbäck, Bure, 1923–2013, litteraturhistoriker och radioman.
 10. burskap

  burskap, i överförd mening: ’hemortsrätt’, ’allmänt erkännande’.