1. Burkina Faso

  Burkina Faso, till 1984 Övre Volta, stat i Västafrika.

 2. burka

  burka, även burqa, burkha, arabiska burqu˙, i muslimska sammanhang i Indien, Afghanistan och Pakistan beteckning för traditionell klädedräkt för kvinnor med heltäckande fotsid klädnad och ansiktsslöja som bärs över övriga kläder, se bild khimar.
 3. Edmund Burke

  Edmund Burke var en irländsk-brittisk politiker och filosof. Han föddes 1729 och dog 1797.
 4. Burkitt-lymfom

  Burkitt-lymfom, elakartad tumörsjukdom i det lymfatiska systemet, ett malignt lymfom.
 5. burk

  burk subst. ~en ~ar ORDLED: burk-en
  Svensk ordbok
 6. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 7. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 8. katalysator

  katalysator är ett ämne som sätter i gång eller skyndar på en kemisk reaktion, men som själv inte förbrukas i reaktionen.
 9. Mary Wollstonecraft

  Wollstonecraft, Mary, född 27 april 1759, död 10 september 1797, brittisk feminist, författare och filosof.
 10. återvinning

  återvinning är när man använder gammalt material för att tillverka nya saker.