1. burqa

    burqa, inom islam ansiktsslöja, se slöja.
  2. burka

    burka, även burqa, burkha, arabiska burqu˙, i muslimska sammanhang i Indien, Afghanistan och Pakistan beteckning för traditionell klädedräkt för kvinnor med heltäckande fotsid klädnad och ansiktsslöja som bärs över övriga kläder, se bild khimar.
  3. Hanna Hallgren

    Hallgren, Hanna, född 1972, författare och litteraturkritiker.