1. Bu-ston

  Bu-ston , 1290–1364, tibetansk munk, ansvarig för slutredaktionen av den tibetanska buddhistiska kanon, som består av buddhaord (i Kanjur, 1 055 texter i 108 volymer) och av kommentarer och avhandlingar (i Tanjur, 3 962 texter i 225 volymer).
 2. buskstäpp

  buskstäpp, öppen och gles vegetationstyp med utpräglat torkhärdiga gräs och buskar.
 3. bushido

  bushido, bushidō, den krigarideologi som växte fram i Japan under den tid då samurajklassen styrde landet (från 1100-talets slut till 1868).
 4. business to business

  business to business, BTB, b2b, företagsinriktad affärsverksamhet såsom marknadsföring och försäljning av varor och tjänster till näringslivet.
 5. buskskikt

  buskskikt, snårskikt, i vegetationsskiktningen den del där det ingår buskar och vissa småträd, t.ex. en, hassel, hagtorn, skogstry, måbär och olvon.
 6. buss

  buss, benämning på gemensamma ledningar som förbinder digitala moduler.
 7. busklavar

  busklavar, lavar som är mer eller mindre buskformiga och som fäster sig vid underlaget i en punkt.
 8. bustrofedon

  bustrofedon, skrivning eller ristning vid vilken varannan rad går från vänster till höger och varannan från höger till vänster (som vid plöjning).
 9. George W. Bush

  Bush, George Walker, född 6 juli 1946, amerikansk politiker (republikan), president 2001–09; son till George Bush och bror till Jeb Bush.

 10. buss

  buss är ett stort fordon för många passagerare.