1. buse

  bu`se subst. ~n busar ORDLED: bus-en
  Svensk ordbok
 2. Anthonius Busenius

  Busenius, Anthonius, död 1579, nederländsk apotekare i tjänst hos Erik XIV och Johan III.
 3. busig

  bu`sig adj. ~t ORDLED: bus-ig
  Svensk ordbok
 4. bus

  bus subst. ~et ORDLED: bus-et
  Svensk ordbok
 5. busa

  bu`sa verb ~de ~t ORDLED: bus-ar SUBST.: busande; bus
  Svensk ordbok
 6. Siri Derkert

  Derkert, Siri, född 30 augusti 1888, död 28 april 1973, konstnär.
 7. Guatemala

  Guatemala, stat i Centralamerika.

 8. Wilhelm Bousset

  Bousset, Wilhelm, 1865–1920, tysk evangelisk teolog, professor i Göttingen 1896–1916, i Giessen från 1916, en av grundarna av den s.k. religionshistoriska skolan inom den nytestamentliga forskningen.
 9. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 10. Peter Lindgren

  Lindgren, Peter, 1915–81, skådespelare, bror till Lars-Magnus Lindgren.