1. buskskikt

  buskskikt, snårskikt, i vegetationsskiktningen den del där det ingår buskar och vissa småträd, t.ex. en, hassel, hagtorn, skogstry, måbär och olvon.
 2. busklavar

  busklavar, lavar som är mer eller mindre buskformiga och som fäster sig vid underlaget i en punkt.
 3. buskhund

  buskhund, skogshund, Speothos venaticus, art i familjen hunddjur.
 4. buskstäpp

  buskstäpp, öppen och gles vegetationstyp med utpräglat torkhärdiga gräs och buskar.
 5. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 6. busktomat

  busktomat, en av de två typerna av odlad tomat.
 7. buskis

  buskis, buskteater, enklare folklustspel framfört med publikfriande övertydlighet och på friluftsteatrar.
 8. Busk Rut Jonsson

  Jonsson, Busk Rut, född 1925, författare.
 9. Busk Margit Jonsson

  Jonsson, Busk Margit, född 1929, operasångerska (sopran).

 10. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.