1. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 2. Moses brinnande buske

  Moses brinnande buske, diptam, Dictamnus albus, art i familjen vinruteväxter.
 3. vase

  vase, i vattnet nedsänkta träd eller buskar, se risvase.
 4. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 5. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 6. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.
 7. okapi

  okapi, Okapia johnstoni, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 8. myggor

  myggor, Nematocera, underordning i insektsordningen tvåvingar.

 9. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 10. fästingar

  fästingar, Ixodida, underordning höftkvalster som omfattar tre familjer och totalt knappt 900 arter.