1. Moses brinnande buske

  Moses brinnande buske, diptam, Dictamnus albus, art i familjen vinruteväxter.
 2. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 3. buske

  bus`ke subst. ~n buskar ORDLED: busk-en
  Svensk ordbok
 4. Busk Margit Jonsson

  Jonsson, Busk Margit, född 1929, operasångerska (sopran).
 5. vase

  vase, i vattnet nedsänkta träd eller buskar, se risvase.
 6. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 7. okapi

  okapi, Okapia johnstoni, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 8. kiwi

  kiwi, kinesiskt krusbär, Actinidia deliciosa, art i familjen aktinidiaväxter.
 9. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 10. fästingar

  fästingar, Ixodida, underordning höftkvalster som omfattar tre familjer och totalt knappt 900 arter.