1. buskig

  bus`kig adj. ~t ORDLED: busk-ig
  Svensk ordbok
 2. vase

  vase, i vattnet nedsänkta träd eller buskar, se risvase.
 3. Moses brinnande buske

  Moses brinnande buske, diptam, Dictamnus albus, art i familjen vinruteväxter.
 4. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 5. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 6. okapi

  okapi, Okapia johnstoni, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 7. degu

  degu, Octodon degus, art i gnagarfamiljen buskråttor.
 8. risvase

  risvase, fiskvase, vase, i vattnet nedsänkta träd eller buskar som förankras på lämpligt sätt.
 9. Busk Margit Jonsson

  Jonsson, Busk Margit, född 1929, operasångerska (sopran).
 10. fästingar

  fästingar, Ixodida, underordning höftkvalster som omfattar tre familjer och totalt knappt 900 arter.