1. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 2. Moses brinnande buske

  Moses brinnande buske, diptam, Dictamnus albus, art i familjen vinruteväxter.
 3. Busk Rut Jonsson

  Jonsson, Busk Rut, född 1925, författare.
 4. Busk Margit Jonsson

  Jonsson, Busk Margit, född 1929, operasångerska (sopran).
 5. Conrad Busken Huët

  Busken Huët, Conrad, 1826–86, nederländsk journalist, författare och litteraturkritiker, redaktör för tidskriften De Gids (’Guiden’).
 6. buska

  bus`ka verb ~de ~t ORDLED: busk-ar SUBST.: buskande, buskning
  Svensk ordbok
 7. buskig

  bus`kig adj. ~t ORDLED: busk-ig
  Svensk ordbok
 8. buske

  bus`ke subst. ~n buskar ORDLED: busk-en
  Svensk ordbok
 9. buska ner

  buska ne´r el. buska ne´d verb buskade buskat ORDLED: busk-ar SUBST.: nerbuskande, nerbuskning, nedbuskande, nedbuskning
  Svensk ordbok
 10. slån

  slån är en taggig buske.