1. buskis

  buskis, buskteater, enklare folklustspel framfört med publikfriande övertydlighet och på friluftsteatrar.
 2. buskis

  bus´kis subst. ~en ORDLED: busk-is-en
  Svensk ordbok
 3. buskteater

  buskteater, se buskis.
 4. folklustspel

  folklustspel, underhållande teaterpjäs eller film som riktar sig till en bred publik och som vanligen hämtar motiv och händelseförlopp från allmoge-, hantverkar- eller arbetarmiljöer.
 5. buskteater

  bus`kteater subst. ~n ORDLED: busk--teatern
  Svensk ordbok
 6. bondkomik

  bon`dkomik subst. ~en ORDLED: bond--kom-ik-en
  Svensk ordbok
 7. grotesk

  2grotes´k subst. ~en ~er ORDLED: grot-esk-en
  Svensk ordbok