1. druvfingersvamp

  druvfingersvamp, Ramaria botrytis, art i basidsvampsordningen Gomphales.
 2. belladonna

  belladonna, Atropa bella-donna, art i familjen potatisväxter.
 3. hedlav

  hedlav, Cetraria aculeata , busklik lav med trinda, styvt uppstående, mörkt bruna och glänsande lober.
 4. grenlavar

  grenlavar, Evernia , släkte lavar med busklik, mer eller mindre hängande bål.
 5. allélav

  allélav, Anaptychia ciliaris, bladlik till nästan busklik lavart med smala lober som har långa utskott (cilier) i kanterna.
 6. brosklavar

  brosklavar, Ramalina , släkte busklavar som omfattar ca 150 arter över hela världen, varav 15 i Norden.
 7. gullhorn

  gullhorn, hjorthornssvamp, Calocera viscosa, gelésvampsart i basidsvampsordningen Dacrymycetales.
 8. eldkoraller

  eldkoraller, Milleporidae , familj nässeldjur med ett nulevande släkte, Millepora, med ca 20 arter.
 9. gällav

  gällav, Pseudevernia furfuracea (syn.
 10. fingersvampar

  fingersvampar, gemensam benämning på flera släkten basidsvampar.