1. buskmus

  buskmus, björkmus, Sicista betulina, art i familjen springråttor.
 2. björkmus

  björkmus, annat namn på buskmus.
 3. Garphyttans nationalpark

  Garphyttans nationalpark, nationalpark i nordvästra Närke, ca 15 km väster om Örebro; 111 ha, inrättad 1909.
 4. hoppmöss

  hoppmöss, Zapodidae, familj gnagare med ca 15 arter i Eurasien och Nordamerika, bl.a. buskmus.
 5. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 6. Närke

  Närke, landskap i Svealand.

 7. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.

 8. Västmanland

  Västmanland, landskap i Svealand.

 9. Värmland

  Värmland, landskap i Svealand.

 10. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.