1. hyenhund

  hyenhund, afrikansk vildhund, äldre namn jakthyena, Lycaon pictus, art i rovdjursfamiljen hunddjur.
 2. fynbos

  fynbos, den buskskog som finns i de delar av framför allt Kapprovinsen i Sydafrika som har ett klimat med torr sommar och fuktig vinter, starkt avvikande från det i andra delar av södra Afrika men påminnande om det i medelhavsländerna.
 3. caatinga

  caatinga, catinga, catingas, stäppartad torrmarksbuskskog på den regnfattiga Borboremaplatån i nordöstra Brasilien.
 4. skogsbrand

  skogsbrand, okontrollerad eld i skog eller skogsmark.