1. gråsparv

  gråsparv, Passer domesticus, art i fågelfamiljen sparvfinkar.
 2. kratt

  kratt, sydsvenskt, troligen ursprungligen danskt ord för busksnår, särskilt av lövträdsarter, t.ex. ek, som under gynnsammare betingelser skulle kunna bilda skog.
 3. björnbär

  björnbär, svarthallon, Rubus subgrupp Rubus sektion Rubus, Rubus Björnbär-Gruppen (synonym Rubus fruticosus (coll.)), samlingsnamn för ett stort antal apomiktiska småarter i familjen rosväxter.
 4. humle

  humle, Humulus lupulus, art i familjen hampaväxter.

 5. macchia

  macchia, franska maquis, lågvuxen, ständigt grön skog eller högbuskvegetation med relativt små och hårda blad, som är motståndskraftiga mot sommartorka.
 6. Kalahari

  Kalahari, vidsträckt sandområde i västra och centrala Botswana, östra Namibia och angränsande del av Sydafrika.
 7. Hallands Väderö

  Hallands Väderö är en ö i Kattegatt och ligger utanför Torekov i nordvästra Skåne.
 8. Cynanchum

  Cynanchum, det vetenskapliga namnet på ett släkte oleanderväxter med cirka 280 slingrande, förvedade arter i tropiska och tempererade trakter över hela världen.
 9. kattfågel

  kattfågel, Dumetella carolinensis , art i familjen härmtrastar. Den blir ca 22 cm lång och är askgrå med svart på hjässan och stjärten samt rödbrunt på undergumpen.
 10. Angola

  Angola, stat i sydvästra Afrika.