1. buskstäpp

  buskstäpp, öppen och gles vegetationstyp med utpräglat torkhärdiga gräs och buskar.
 2. stäpp

  stäpp, i ursprunglig mening grässtäpp, gräsdominerat område nästan helt utan träd eller större buskar.
 3. Tsavo National Park

  Tsavo National Park, gemensamt namn på Tsavo East och Tsavo West National Park i sydöstra Kenya; totalt 20 800 km2, inrättade 1948.

 4. bush

  bush, en särskilt i östra och södra Afrika förekommande buskstäpp.
 5. kababish

  kababish, arabisk boskapsskötande nomadstam på buskstäppen i norra Kurdufanprovinsen i Sudan.
 6. Piauí

  Piauí, delstat i nordöstra Brasilien; 251 000 km2, 3,2 miljoner invånare (2016).

 7. halvöken

  halvöken, ökenartat men glest vegetationstäckt område med obevuxen mark mellan växterna.
 8. Namibia

  Namibia, stat i sydvästra Afrika.

 9. Klippiga bergen

  Klippiga bergen, Rocky Mountains, The Rockies, den östligaste av de bergskedjor som under namnet Kordiljärerna går genom USA och Canada.
 10. Swaziland

  Swaziland, stat i södra Afrika.