1. buskteater

  buskteater, se buskis.
 2. buskteater

  bus`kteater subst. ~n ORDLED: busk--teatern
  Svensk ordbok
 3. buskis

  buskis, buskteater, enklare folklustspel framfört med publikfriande övertydlighet och på friluftsteatrar.
 4. populärlitteratur

  populärlitteratur, kiosk-, mass­marknads-, trivial- eller underhållningslitteratur, litteraturgenre som kan sägas föra vidare redan före romantiken etablerade litterära traditioner, där fasta mönster i berättarteknik, stil, personskildring och värderingsnormer är viktigare än originalitet.
 5. friluftsteater

  friluftsteater, teater med scen och åskådarplatser utomhus.
 6. Majken Johansson

  Johansson, Majken, född Zaar, 1930–93, författare och översättare.

 7. bondkomik

  bon`dkomik subst. ~en ORDLED: bond--kom-ik-en
  Svensk ordbok
 8. buskis

  bus´kis subst. ~en ORDLED: busk-is-en
  Svensk ordbok
 9. teater

  tea´ter subst. ~n teatrar ORDLED: teatr-ar
  Svensk ordbok