1. by

  by, bondby, bebyggelseenhet på landsbygden, före laga skiftet i Sverige på 1800-talet vanligtvis ett mindre antal gårdar med anknytning till jordbruket och dess binäringar.
 2. -by

  -by, efterled i ortnamn.
 3. learning by doing

  learning by doing, term lanserad vid 1800-talets slut av John Dewey som benämning på det centrala i hans pragmatiska pedagogik.
 4. management by objectives

  management by objectives, MbO, metod för decentralisering, se målstyrning.
 5. BY

  BY är nationalitetsbeteckning för Vitryssland.
 6. by

  by, vindby, kortvarig avvikelse hos vindhastigheten från dess medelvärde.
 7. by

  by, nederbörd i form av regn, snö eller hagel med hög intensitet och kort varaktighet, upp till en timme.
 8. By

  By, församling i Västerås stift, Avesta kommun, Dalarna (Dalarnas län); 2 562 invånare (2016).

 9. by-pass

  by-pass, rör eller ledning som leder ett flöde en alternativ väg.
 10. Carl Larsson i By

  Larsson i By, Carl, 1877–1948, författare.