1. by

  by, bondby, bebyggelseenhet på landsbygden, före laga skiftet i Sverige på 1800-talet vanligtvis ett mindre antal gårdar med anknytning till jordbruket och dess binäringar.
 2. learning by doing

  learning by doing, term lanserad vid 1800-talets slut av John Dewey som benämning på det centrala i hans pragmatiska pedagogik.
 3. -by

  -by, efterled i ortnamn.
 4. femoropopliteal by-pass

  femoropopliteal by-pass , resultat av en kärlkirurgisk operation som innebär att ett hinder i lårbensartären ( arteria femoralis) överbryggas genom att blodet leds antingen via ett konstgjort kärl eller via den förflyttade eller på platsen särskilt preparerade rosenvenen ( vena saphena magna) till knävecksartären ( arteria poplitea).
 5. BY

  BY är nationalitetsbeteckning för Vitryssland.
 6. by

  by, vindby, kortvarig avvikelse hos vindhastigheten från dess medelvärde.
 7. by

  by, nederbörd i form av regn, snö eller hagel med hög intensitet och kort varaktighet, upp till en timme.
 8. By

  By, församling i Västerås stift, Avesta kommun, Dalarna (Dalarnas län); 2 562 invånare (2016).

 9. management by objectives

  management by objectives, MbO, metod för decentralisering, se målstyrning.
 10. by

  by subst. ~n ~ar ORDLED: by-ar
  Svensk ordbok